Dobrodošli

Poštovani klijenti, zadovoljstvo nam je da Vam se predstavimo i ovim putem.

Firma je osnovana 23.12.1991. godine. U prvim godinama rada firme osnovna delatnost je bila u oblasti vertikalne saobraćajne signalizacije da bi se nakon toga preorijentisali na međunarodni transport gde smo odmah pokazali visok stepen odgovornosti i preciznog poslovanja. Partneri su taj kvalitet prepoznali a time je naša obaveza postajala još veća da stalno poboljšavamo kvalitet naših usluga.

EUROSCHILD je preduzeće iz Čačka koje se bavi organizacijom transporta i transportom robe u međunarodnom i domaćem saobraćaju, sopstvenim vozilima. Takođe se bavi i ostalim poslovima vezanim za ovu tematiku kao sto su: skladištenje carinske robe u sopstvenom, otvorenom i zatvorenom carinskom skladištu, distribucija iz zbirnog transporta i slično. Svojom delatnošću preduzeće obuhvata sve zemlje Evropske Unije. Kvalitetom svojih usluga i korektnom saradnjom, stekli smo zavidan broj klijenata, s ambicijom da se taj krug i dalje širi. U takvim kontaktima sa našim međunarodnim i domaćim partnerima, otvaraju se mogućnosti proširenja saradnje u oblastima spoljne trgovine, posredovanja i zastupanja, na čemu sve više insistiramo.

28

godina uspesnog poslovanja

30

vozila u vlasnistvu

1100

tura godisnje

1535

zadovoljnih klijenata

Transport

Vozila u voznom parku preduzeća su pretežno Euro 6 norme

Firma "Euroschild" doo, zahvaljujuci savremenosti i kvalitetu voznog parka raspolaže CEMT i pojedinačnim dozvolama svih vrsta tako da uspesno rešavamo kako bilateralne tako i transporte za i iz trećih zemalja.Sva vozila zadovoljavaju potrebne tehničke uslove i poseduju opremu za prevoz opasnih roba prema ADR-u. Takođe svi vozači su stručno osposobljeni za prevoz opasnih materija prema istom sporazumu i njihovo znanje se neprestano uvećava i kontroliše.

Za komitente koji planiraju da transportuju robu koja ima veoma visoku vrednost ili je rizična (cigarete, alkohol,…), a i za svaku drugu robu koju komitenti žele da proprate od utovara, do istovara, imamo sistem za sateliski nadzor vozila , a samim tim i konkretne robe. Sistem je GPS tehnologija. Pomenutim sistemom pokriveni su svi putevi i naseljena mesta u Evropi tako da se u svakom trenutku može dobiti precizna pozicija vozila, odnosno robe koja se transportuje. Komitent dobija link i pristupne podatke, gde može da prati određeno vozilo od utovara do istovara.

Struktura voznog parka

Kontaktirajte nas